@
بستن
محصولات
بستن

برآورد قدرت دیزل ژنراتور

آبان 18, 1399

روشهاي مقايسه ، بررسي و شناخت مفاهيم قدرت دیزل ژنراتور

1- در پروژه هاي مختلف ، بارها و مصارف گوناگوني وجود دارد كه از لحاظ عملكرد و كاراكتر الكتريكي داراي اثرات متفاوتي مي باشند. نكته مهم و قابل توجه بررسي آنها بر اساس مشخصات كامل و علمي تجهيزات مي باشند اكثرا” تنها  از روي پلاك دستگاه و اطلاعات آن قابل محاسبه نيست.

بطور مثال يك موتور الكتريكي از لحاظ محاسبات بار،تنها با توان كيلو وات ويا  كا.و.آ روي پلاك مشخص نمي گردد. ضريب قدرت نرمال و ضريب زمان استارت ، كيفيت سايت ، جريان راش اوليه (راه اندازي) ، ميزان بار موتور (گشتاور اوليه) در لحظه اول وتا دور نامي و … تمامي آيتمهايي مي باشند كه در محاسبات مي بايستي لحاظ گردد. در مجموع با تعريف افت ولتاژ و فركانس حد اكثري محاسبات دقيق فلوي توان و سايزينگ و برآورد قدرت دیزل ژنراتور انجام مي گردد.

2- تمامي موتورهاي درون سوز وابسته به چگالي اكسيژن موجود در محفظه احتراق مورد محاسبه قدرت خروجي قرار مي گيرند و افزايش اين چگالي موجب افزايش قدرت دیزل ژنراتور است كه درطراحي سيستم هاي توربو شارژ هدف فوق تامين مي گردد. در مجموع شرايط آب و هوايي سايت آيتم بسيار مهمي درتعيين قدرت نهايي خروجي دیزل ژنراتور است و محاسبات مربوط از اهم كارهاي طراحي و سايزينگ دیزل ژنراتورهاست.

3- بسته به زمان بكارگيري دیزل ژنراتور و توان مورد نياز دیزل ژنراتور و سايت بهره برداري از دیزل ژنراتور، كاربرد دیزل ژنراتور در سه حالت:
Standby ،Prime Continuous , مشخص ميگردد. تعيين حالت كاركرد دیزل ژنراتور نياز به دقت و آناليز بار دارد و صرف كاركرد مقطعي و 24 ساعت مشخص كننده آن نمي باشد.
حساسيت مطلب فوق بدليل استاندارد نمودن تعميرات دوره اي و امكان ارائه يك مسير مشخص با زمانهاي معلوم براي تعميرات و نگهداري ديزل ژنراتور يا مولد است.


4-موارد مربوط به مسائل عمراني در نصب دیزل ژنراتور تا بررسي خروجي اگزوز از لحاظ Emission و تلفات مختلف مولد و كنترل ديزل ژنراتور به عنوان مغز كنترلي ، همگي ازموارد مقايسه فني مولدهاي برق ميباشند.
5- NFPA يك استاندارد امريكايي جهت بررسي قابليت دستگاه در برابر بارهاي ضربه اي مي باشد كه اهم آن امكان استارت پمپ هاي آتش نشاني (Fire Pump) است كه از حياتي ترين آيتم هاي يك سايت صنعتي در زمان قطع برق و حافظ جان كاركنان و اموال يك منطقه صنعتي است.
6- همواره مسائل اقتصادي پروژه ها و StudyFeasibility از الويت هاي كارفرمايان در صنايع مياشد،  خصوصا” تامين برق به يكي از نيازهاي اساسي هر سيستم صنعتي مبدل شده و متاثر از آن مي باشد . با پيشرفتهاي تكنولوژي در اين زمينه امكان ايجاد سيستمهاي(سنكرون) Parallel و(اصلاح پيك مصرف) Pick shaving به راحتي مهيا گرديده است.

با توجه به قوانين وزارت نيرو و تعرفه هاي برق در ساعات مختلف امكان استفاده از ديزل ژنراتورها در جهت كاهش هزينه هاي مرتبط امكان پذير خواهد بود و در كنار آن با بهره گيري از سيستم هاي كنترلي پيشرفت ، مي توان از خاموشي هاي لحظه اي و عمليات Soft changeover  بهره جست.

7- سير تبديل انرژي شيميايي موجود در سوخت دیزل ژنراتور به انرژي الكتريكي در خروجي ژنراتور و مباحث تلفاتي و محاسباتي در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است.

شرکت توسعه نیروگاه های دیزلی پارسیان با بهره گیری از دانش روز سازندگان برتر دیزل ژنراتور همواره در تلاش است تا با بالا بردن سطح علمی و فنی مخاطبان و مشتریان خود و با مشاوره کارشناسان مجرب و آموزش دیده ی خود ، بهترین انتخاب برای پروژه های خود با توجه به شرایط فنی مناسب خود را داشته باشند.

تهیه و تنظیم : سپهر روستایی